Uwaga! Najem rozliczany ryczałtem a refakturowane przychody z najmu

wpis w: Faktury | 0

Jeżeli zgodnie z zawartą umową najmu najemca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków za media na podstawie wystawianych przez wynajmującego refaktur, należności te nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18.05.2010 r. nr IPPB1/415-199/10-4/AM).
Stawka VAT na refakturze

Problem refakturowania to kwestia inna niż tylko usługi pomocniczej do usługi zasadniczej, świadczonej przez podatnika. Stąd też kwestia podatku VAT stosowanego dla usług refakturowanych sprowadza się do odpowiedzi na dwa pytania:
Czy podatnik ma prawo stosować stawkę VAT właściwą dla niego – czy też powinien refakturując zastosować stawkę VAT prawidłową dla wystawcy faktury pierwotnej,
Czy podatnik świadcząc dwie usługi lub dokonując dostawę towaru i refakturując usługę – ma prawo przyjąć dla usługi refakturowanej stawkę podatku właściwą dla świadczenia zasadniczego.