Stawka VAT – dziedziczenie, czy stawka ustalana odrębnie?

wpis w: Faktury | 0

W zakresie ustalenia stawki VAT refaktury nie są przez organy skarbowe traktowane w sposób inny, niż standardowa faktura VAT. W przepisach VAT wskazano, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Ten sam zapis wynika z Dyrektywy 2006/11/2WE (art. 28). W przepisach krajowych:

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust 2a ustawy o VAT),
W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku (art. 30 ust 3 ustawy o VAT).