Slider
Biuro Podatkowo – Rachunkowe „Dominanta” Zofia Wróbel

powstało w 1997 roku z przekształcenia spółki cywilnej „Dominanta Zofia Wróbel, Przemysław Wawrzycki” , istniejącej od 1995 roku. Obsługuje podmioty krajowe i zagraniczne, zróżnicowane pod względem formy organizacyjnej i prawnej, nie wyłączając osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami.

Biuro jest prowadzone przez Zofię Wróbel, wpisaną 06.06.1997 r. na listę doradców podatkowych pod numerem 00374, na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z późn. zm.) oraz posiadającą świadectwo kwalifikacyjne o numerze 32284/02 dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe, wydane 17.06.2002 r. przez Ministra Finansów na podstawie art. 81 ust. 3 pkt 4 i 4a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.). Firma spełnia wymogi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym.

Profesjonalną i rzetelną obsługę Biura oraz pełną poufność i bezpieczeństwo powierzonych dokumentów i danych zapewnia ponadto zespół wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Dominanta-152x300