Mikrorachunek

wpis w: Uncategorized | 0

Szanowni Państwo, z dniem 31 grudnia 2019 r. wygasają dotychczasowe rachunki urzędowe do zapłaty podatków;

1) PIT,

2) CIT,

3) VAT,

4) K. p; P. C.C., S. D. (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od

spadków i darowizn). Od 01 stycznia 2020 r. będziemy je uiszczać na jeden indywidualny rachunek bankowy tzw. mikrorachunek podatkowy. Numer rachunku bankowego można sprawdzić w dowolnym U. S. lub na stronie internetowej

https. //www.podatki gov.pl/ generator-mikrorachunku-podatkowego

Do jego wygenerowania niezbędny jest:

  • NIP podatnika (podają podmioty gospodarcze),
  • PESEL – osoby fizyczne, Każdy r-k posiadał będzie ciąg cyfr 10100071222 oraz NIP lub Pesel podatnika.

Otrzymany numer rachunku będzie stały niezależnie od zmiany adresu zamieszkania, siedziby firmy, zmiany nazwiska czy właściwości Urzędu Skarbowego. Na indywidualny rachunek bankowy będziemy wpłacać

PIT (kod podatkowy: PIT-28; PIT-28S; PIT-36; PIT-36 L; PIT- 36 S; PIT-36 LS; PIT-37; PIT-38; PIT-39; PIT 4-R; PPL; PIT-7; PIT 8 AR; PIT – CFC),

-VAT (kod podatkowy; VAT-7; VAT-7 K; VAT – 7D; VAT – 8; VAT 9 M; VAT – 10; VAT-12; VAT-14; VAP-1; VAT – IM; VAT In),

– CIT (kod podatkowy: CIT- 6 AR; CIT – 6 R; CIT – 8; CIT-8AB; CIT – 8A; CIT – 8 B; CIT- 8B; CIT-9R; CIT-10Z; CIT- 11R; CIT-14; CIT-CFC)

– P.C.C; K.P; S.D.

ZAPŁATA ZALICZEK NA PODATKI ZA GRUDZIEŃ 2019 R. MUSI NASTĄPIĆ NA INDYWIDUALNY R-K BANKOWY.

Podatnik na przelewie musi wskazać podatek na poczet, którego wpłata jest dokonywana z podaniem okresu, którego dotyczy (np. zaliczka na pod. dochodowy za XII/2019)

BRAK identyfikacji podatku i okresu, którego dotyczy skutkuje zaliczeniem wpłaty na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności.