Mały ZUS 2020 – zmiany jednak od lutego!

wpis w: Uncategorized | 0

Od 2019 roku przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z ulgi w opłacaniu składek, zwanej „małą działalnością gospodarczą”. W 2020 roku zmianie ulegają jednak warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z takiego usprawnienia. Czy będą one korzystniejsze? W artykule opisujemy dokładnie, jak rozliczyć mały ZUS 2020.

Mały ZUS 2020 w styczniu na starych zasadach

Początkowe założenia ulgi były jasne – składki od przychodu mogły opłacać osoby, w przypadku których przychód ten nie przekroczył w poprzednim roku kwoty równej 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w styczniu 2020 roku limit wyniesie 67 500 zł).

Zgodnie z art. 18c ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do małego ZUS nie mogli zgłosić się przedsiębiorcy:

  • prowadzący w poprzednim roku działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni,
  • korzystający z preferencji w opłacaniu składek,
  • wykonujący pracę na rzecz byłego pracodawcy,
  • korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnieni z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.


Mały ZUS plus wejdzie w życie od 1 lutego 2020 roku, oznacza to, że w styczniu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tej ulgi na starych zasadach.

Aby skorzystać ze składek od przychodu należy dokonać zgłoszenia z kodem 05 90/05 92 maksymalnie do 8 stycznia.


Mały ZUS 2020 tylko dla części przedsiębiorców

Od 1 lutego 2020 r. warunkiem jaki musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z małego ZUS jest osiągnięcie w poprzednim roku kalendarzowym przychodu nie wyższego niż 120 tys. zł. To obwarowanie znacznie zwiększy liczbę osób, które będą mogły skorzystać z ulgi, skoro limit przychodu został zwiększony dwukrotnie.